GÜNCEL
Giriş Tarihi : 15-01-2021 18:12   Güncelleme : 15-01-2021 18:12

Sağlık çalışanlara aşı yapıldı

Kayseri Tabip Odası Aşı kurulu Covid 19 aşısının uygulanmasına başlanmasıyla yüz binlerce sağlık çalışanının aşı olduğunu bildirdi.

Sağlık çalışanlara aşı yapıldı

Ülkemizde Covid-19 aşı uygulamasının başlamış olmasının sevindirici olduğu belirtilirken, uygulamanın ilk gününde yüz binlerce kişinin aşı olduğu ifade edildi.

Dijital altyapının ve organizasyonun iyi hazırlanmış olmasından dolayı Sağlık Bakanlığı yetkililerini ve sorunsuz başlamasında sağlık sistemi içerisinde yöneticisinden uygulayıcısına emeği geçen herkesi tebrik edilerek, sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

Aşı uygulamasına başlanmasıyla birlikte akıllarda soru işaretleri kalmaması, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla aşı kurulu tarafından kamuoyu duyurusu yayınlandı.
Buna göre, “Kurulun açıklamasına göre, Hastalığı geçirdikten sonra koruyucu antikor titrelerinin düzeyi ve yeni bir enfeksiyondan korunma süresi kişiden kişiye çok değişkenlik gösterdiği için, ayrıca yeterli bağışıklık oluşmuş olsa bile inaktive aşının yapılmasının bu kişilerde bir sakınca doğurmayacağı öngörüldüğü için, Covid-19 geçiren sağlık çalışanlarının aşı olmalarını öneriyoruz. Bu önerimiz, herhangi bir yöntemle kanındaki antikor seviyesine baktırmış ve farklı miktarda antikor titreleri oluşmuş sağlık çalışanlarını da içermektedir. Koruyucu antikor titresini ölçen standardize bir antikor testi olmadığı için, kişinin antikor düzeyi aşı olup olmama kararını etkilememelidir.
Bugünlerde aşı yaptırma hakkı olduğu halde gerek güncel sağlık sorunları gerekse de tereddüt etme veya başka nedenlerle aşı yaptıramayan sağlık çalışanlarının aşı olma hakkı saklı tutulmalı, daha sonra aşı yaptırabilmeleri Sağlık Bakanlığı tarafından güvence altına alınmalıdır.

Emziren kadınlarda CoronaVac aşısının güvenli olduğuna ilişkin yeterli bilimsel veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, başka birçok inaktive virüs aşısının bu kişilerde güvenle uygulandığı bilinmektedir. Uluslararası sağlık kurumlarının da önerdiği gibi, yüksek riskli grupta olan sağlık çalışanlarından emzirmekte olan kadınlarda aşı yaptırmaları konusunda karar kendi tercihlerine bırakılmalıdır.

Bu ve benzeri tereddütlü konular gündeme geldikçe kurulumuz tarafından görüşülmeye devam edilecektir.

Aşı uygulamalarının bilimsel bilgiler ışığında ve adaletli bir şekilde yürütülmesi çok önemlidir. Aşılanan kişi sayısının güncel olarak Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunda paylaşılması çok güzel bir uygulamadır. Bunun yanında, şehirlerde aşılanan kişi sayıları, aşılanan doktor oranı gibi daha ayrıntılı verilerin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması, halkımızın aşıya güvenini ve uygulamaların başarısını artıracaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. ”