Ataş, AKP’nin uygulamalarıyla Genelkurmay Başkanının Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşisinden çıkarıldığını ve etkisiz hâle getirildiği söyledi. Milletvekili Dursun Ataş, ‘Bir Genelkurmay Başkanı var ama altında kendi karargâhından başka hiçbir birlik yok, akıl alır gibi değil ama gerçek. Üstelik savaş hâlinde kuvvet komutanlıklarını sevk ve idare edecek olan Genelkurmay Başkanı, barış hâlinde kuvvet komutanlıklarını komuta edemeyecek, bu komutanlıkların harbe hazırlanması için gerekli emirleri verme, planlama ve denetleme yetkisi olmayacak’ dedi. Ataş, askeri okullardan askeri hastanelere ve yargıya, aynı zamanda OYAK'tan personelin özlük haklarına kadar yaşanan sorunları gündeme taşıdı ve iktidara seslendi.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine parti grubu adına konuştu. Ataş, Ordu’da yaşanan sıkıntılara değindi. İYİ Parti olarak Meclise ilk girdikleri 2018 yılından beri millî güvenlikle ilgili kurumların bütçe görüşmelerinde ve yine millî güvenlik ile orduya ilişkin tüm kanunlarda konuya hep partiler üstü baktıklarına vurgu yapan Ataş, ‘Çok daha hassas davrandık, yanlışları ise söylemekten geri durmadık. Yapıcı eleştirilerimizi söyleyip çözüm önerilerimizi anlattık. Bugün de tavrımızın aynen devam edecek’ diye konuştu.

İncetoprak: Bizde Görev İstenmez, Verilir! İncetoprak: Bizde Görev İstenmez, Verilir!

AKP İKTİDARINDA ARTIK NORMALLEŞEN BU ÖZENSİZ VEKALİTESİZ
YASA YAPMA SÜRECİ TÜRK MİLLETİNİ MAĞDUR ETMEKTEDİR

Meclis’te görüşülen teklifin 60 madde olarak Millî Savunma Komisyonunda görüşüldüğünü kaydeden Milletvekili Dursun Ataş, ‘Bir madde ortak önerge teklifiyle çıkarılmış, 59 madde olarak Komisyonda kabul edilerek Genel Kurula getirilmiştir. Teklif, 21 farklı kanunda değişiklik öngörmektedir. Bu nedenle teklif, 3 farklı komisyona havale edilmiş, ancak sadece esas komisyon olan Millî Savunma Komisyonunda görüşülmüş, Adalet Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu görüş dahi belirtmemiştir. İç Tüzük’e aykırı olmasına rağmen AKP iktidarında artık normalleşen bu özensiz ve kalitesiz yasa yapma süreci Türk milletini mağdur etmektedir. Zira kalitesiz yapılan bir kanun, kısa bir süre sonra başka bir değişikliğe ihtiyaç duymaktadır. Kanunların bu durumundan dolayı yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Meclisimizin daha fazla çalışması gerekmektedir. Nitekim bu teklifte de 59 maddenin 16 tanesi daha önce yapılmış kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi sonucu yapılan düzenlemelerden ibarettir. Sırf bu kanun teklifi dahi AKP iktidarının komisyonların doğru çalışmasını nasıl engellediğini, kanun yapım sürecinde ne kadar hata yaptığını, muhalefetin Anayasa’ya aykırılık iddialarını hiç dinlemediğini açıkça göstermektedir’ diye konuştu.

UNUTULMAMALIDIR Kİ İKİ YANLIŞTAN BİR DOĞRU ÇIKMAZ
Teklifin önemli bir kısmının 2018 yılında geçilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum düzenlemelerinden oluştuğunu ifade eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ‘Yani hükümet sistemine geçilmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığından alınıp Millî Savunma Bakanlığına bağlanmıştır. Ayrıca, kuvvet komutanlıkları da ayrı ayrı Millî Savunma Bakanlığına bağlanmıştır. Bu son derece hatalı düzenlemelerin üzerinden altı yıl geçmesine rağmen hâlen Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili gelen istisnasız her kanun teklifinde uyum düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu teklifte de 11 madde uyum düzenlemeleriyle alakalıdır yani tüm teklifin neredeyse beşte 1’i sadece uyum düzenlemelerinden oluşmaktadır. Nitekim gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklenirse diğerleri de yanlış gider; yıllardır söylediğimiz gibi gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklenmiştir. O yüzden, ilk olarak, o yanlışın düzeltilmesi gerekmektedir. Aksi hâlde, binlerce uyum düzenlemesi de yapılsa göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerine hiçbir fayda getirmeyecektir. Unutulmamalıdır ki iki yanlıştan bir doğru çıkmaz’ dedi.

GENELKURMAY BAŞKANININ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ HİYERARŞİSİNDEN NASIL ÇIKARILDIĞI VE ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR
‘Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel dinamikleri, hiyerarşik düzeni ve teamülleriyle bu şekilde oynanması Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü ve itibarını azalttığı gibi idare hukuku açısından da hatalı olmuştur’ diyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: Genelkurmay Başkanlığının Millî Savunma Bakanlığına bağlanmasıyla Millî Savunma Bakanının Genelkurmay Başkanına emir ve talimat verebileceğine şüphe bulunmamaktadır. Ancak 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre de Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarından doğrudan bilgi alabilir ve bunlara doğrudan emir verebilir. Aynı makam üzerinde iki ayrı makamın emir ve talimat verme yetkisine sahip olması idare hukuku açısından da sakıncalı ve ciddi eleştiriye açık bir durumken bunun özellikle millî güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren Türk Silahlı Kuvvetlerinde olması kabul edilebilir değildir. Ayrıca, Deniz, Kara, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının doğrudan Millî Savunma Bakanlığına bağlanmış olduğu hesaba katıldığında ise Genelkurmay Başkanının Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşisinden nasıl çıkarıldığı ve etkisiz hâle getirildiği görülmektedir. Bu komutanlıklar doğrudan Millî Savunma Bakanlığına bağlı olacak ise Genelkurmay Başkanlığına nasıl bir ihtiyaç kalmıştır? Yani bir Genelkurmay Başkanı var ama altında kendi karargâhından başka hiçbir birlik yok, akıl alır gibi değil ama gerçek. Üstelik savaş hâlinde kuvvet komutanlıklarını sevk ve idare edecek olan Genelkurmay Başkanı, barış hâlinde kuvvet komutanlıklarını komuta edemeyecek, bu komutanlıkların harbe hazırlanması için gerekli emirleri verme, planlama ve denetleme yetkisi olmayacaktır. Kuvvet komutanlıkları açısından ise daha vahim bir durum karşımıza çıkmaktadır. Mevcut düzenlemeler kapsamında değerlendirildiğinde kuvvet komutanlarına aynı anda 3 ayrı makam emir ve talimat verebilecektir. Düşünün, bir kuvvet komutanı aynı konuda Genelkurmay Başkanından farklı bir emir, Millî Savunma Bakanından farklı bir emir, Cumhurbaşkanından farklı bir emir alırsa bunlardan hangisini yapacaktır? Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısıyla oynayan, teamülleri hiçe sayan bu tür düzenlemeler yapılması ordu içinde istikrarı ve güveni sarsmakta, askerî birimler arasındaki uyumu ve disiplini tehlikeye atmakta, ayrıca ulusal savunma kapasitemizi ciddi oranda azaltmaktadır.

KUVVET KOMUTANLIKLARININ YETKİLERİNİN BİR BİR
ELİNDEN ALINARAK BAKANLIĞA VERİLİYOR

Silahlı Kuvvetleri ilgilendiren her kanun teklifinde ‘uyum düzenlemesi’ denilerek Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının daha da işlevsiz hâle getirildiğini uyarısında bulunan Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’te görüşülen teklifin 8’inci maddesine dikkat çekerek, ‘Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıları terfi ettirme yetkisi ilgili kuvvet komutanlarından alınarak doğrudan bakanlıklara verilmesi amaçlanmaktadır. Yine, teklifin 10’uncu maddesiyle üstün başarılı kıdemli üstçavuş ve başçavuşları terfi ettirme yetkisi ilgili kuvvet komutanlarından alınarak doğrudan bakanlıklara verilmesi amaçlanmaktadır. Aynı şekilde, teklifin 45’inci maddesinde ise sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaş statüsüne geçirilebilmelerine ilişkin kuvvet komutanlıklarına verilmiş olan yetkinin doğrudan bakanlıklara devredilmesini düzenlemektedir. Kuvvet komutanlıklarının yetkilerinin bir bir elinden alınarak bakanlığa verildiği açıkça görülmektedir. Subay, astsubay ataması bile yapamayan, sözleşmeli erbaş ve erleri uzman erbaş statüsüne dahi geçiremeyen, kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığının nasıl harp hazırlığı ve harekât planı yapacağı tam bir bilmecedir’ şeklinde konuştu.

TÜRK ORDUSUNUN SİYASALLAŞMASI ÜLKEMİZİN
BAŞINA GELECEK EN BÜYÜK FELAKETLERDEN BİRİDİR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine hiç olmadığı kadar siyasetin sirayet etmesinin de diğer bir başka önemli sorun olduğunu ifade eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’te yaptığı konuşmada bu konuya da dikkat çekti. Yetkilerin askerlerin elinden alınarak siyasilere verilmesiyle iktidarın genel liyakatsizlik uygulaması da düşünüldüğünde nasıl yıkıcı sonuçlar doğurduğunun ortada olduğunu belirten Milletvekili Dursun Ataş, ‘ Bu teklifle de bu yıkıcı sonuçların daha da artacağı şüphesizdir. Nitekim yetkilerin Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları elinden alınarak Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki sivillere verilmesi, personel alımı, sınav, mülakat, tayin, terfi gibi hususlarda Silahlı Kuvvetler personelinin siyasilerde referans aramasına, siyasi partilerle içli dışlı olmasına, onlardan bir koruma ve kollama beklemesine neden olmaktadır. Ayrıca, bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmaya çalışan tarikat ve cemaatlerin de işine gelmekte, işlerini kolaylaştırmaktadır. 15 Temmuzu yaşayan, yaşamış bir ordunun en çok dikkat etmesi gereken konuların başında bu gelirken iktidarın buna çanak tutan uygulamalar yapması kabul edilemezdir. Belirtmek isterim ki Türk ordusunun siyasallaşması ülkemizin başına gelecek en büyük felaketlerden biridir. Türk ordusu, kışlaya giren siyasetin acı sonuçlarını büyük toprak kayıplarıyla Balkan Harbi’nde yaşamış bir ordudur’ dedi.

KIŞLAYA SIZAN CEMAAT VE TARİKAT UYARISI
‘Türk ordusu kışlaya sızan cemaat ve tarikatların neden olduğu acı sonuçları 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşamıştır’ diyen Milletvekili Dursun Ataş, ‘Tarih ders alanlar için asla tekerrür etmez.” bilinciyle hareket edilmesi ve bu yanlıştan acilen dönülmesi gerekmektedir. Bu yüzden, kuvvet komutanlıklarının Genelkurmay Başkanlığına yeniden bağlanmasını, elinden alınan yetkilerinin geri iadesini, kışlaya siyasetin sokulmamasını, orduya sızan tarikat, cemaat yapılanmalarının en sert şekilde dağıtılmasını, kayırmacılık ve liyakatsizliğin kökünün kazınmasını önemli ve hayati görüyoruz. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gövdesinden koparılan, ülkemizin en ücra köşesine kadar uzanan teşkilatlarıyla bugün kır bekçiliğinin reva görüldüğü Jandarmanın, Jandarma Genel Komutanlığının ve üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin sahillerinin güvenliğinden sorumlu Sahil Güvenlik Komutanlığının yeniden asli gövdeye bağlanması gerekmektedir’ diye konuştu.

‘REFERANS’ ADI ALTINDA TORPİLLE
UYGUN ORTAM SAĞLANMIŞTIR

Askeri okulların, hastanelerin kapatılmasına da tepki gösteren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, bunların Türk Silahlı Kuvvetleri için hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Milletvekili Ataş, şunları söyledi: Teklifin üzerine daha çok konuşmayı isterdim ancak getirilen teklif içinde barındırdığı düzenlemelerle çok da konuşmaya değer değildir. Asıl konuşulması gereken husus teklifte olmayanlardır. Bu kapsamda teklifte görmeyi umut ettiğimiz ancak yer almayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayati önemde olduğunu düşündüğümüz askerî okullar, askerî hastaneler ve askerî yargı konularına değinmek istiyorum. Öncelikle, defalarca kez belirttiğimiz gibi çok açık ve net şekilde bir kez daha ifade etmeliyim ki askerî okulların kapatılmasıyla iki yüz yıllık bir gelenek yok edilmiştir. Askerî liselerin kapatılması nedeniyle harp okullarının öğrenci kaynağının tümü sivil kaynaklardan sağlanmaya başlanmış, sınav komisyonları Bakanlık personeli tarafından oluşturulmuş ‘referans’ adı altında torpille uygun ortam sağlanmıştır. Bunun sonucunda eskiden üniversite sınavında yüzde 1’lik dilimden öğrenci alan harp okullarının bugün öğrenci niteliğinin 200 binlere kadar gerilediğini biliyor muydunuz? 15 Temmuzu yaşamış bir orduda askerî okullara öğrenci alımındaki güvenlik soruşturmalarında tarikatlarla irtibat ve iltisakının kontrol edilmediğini biliyor muydunuz? Eskiden askerî okulların hayalini kuran nitelikli gençlerin bugün bu okulları tercih etmediğini, tercih eden askerî öğrencilerin ise bırakmak için yollar aradığını, bu teklifte de okulu bırakmak isteyen öğrencilerin önünü kesmek için cezai müeyyidelerin artırıldığını biliyor muydunuz? Ne yazık ki hepimiz biliyoruz ama neden düzeltmiyoruz? Neden her teklifle daha da kötüye giden bu sistem inşa ediliyor, bilmiyoruz.

UMUTLUYDUK ANCAK HEVESİMİZ KURSAĞIMIZDA KALDI
Askerî hastanelerin kapatılmasının da acı sonuçlarının sürekli yaşandığını kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ‘GATA ve askerî hastanelerin yeniden açılacağı söylenmişti. Umutluyduk ancak hevesimiz kursağımızda kaldı. Askerî birliklerdeki sağlık hizmet birimlerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesinin gerekçesi hâlen tam olarak açıklanamamış. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık hizmetleri örgütlenmesinde yeri doldurulamayacak bir boşluk yaratılmıştır. Ordular, devlet örgütlenmesinin çelikleşmiş ifadesidir. Ordu yapılanması ne kadar güçlüyse devlet de o kadar güçlüdür. Bu nedenle, ordunun kendi kendine yeterli olması, her alanda imkân kabiliyetinin bulunması esastır. Sağlık da bunların başında gelir ancak bugün güçlü bir ordusu olup da askerî sağlık sistemi olmayan tek ülke olduğumuzu biliyor muydunuz? Askerî hastane ve okulların kapatılmasını Birinci Dünya Savaşından sonra düşman devletlerinin Sevr Antlaşması’nda da dayattığını biliyor muydunuz? Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün cepheye gönderecek doktoru zor bulduğunu, sınır dışı birliklere pratisyen doktorların iki-üç aylığına zor gönderilebildiğini biliyor muydunuz? Üç yıl önce askerî doktor sayısı 2.043 iken, emeklilik veya istifalardan sonra şu an ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Doğal olarak da Türkiye'ye modern tıbbı getiren köklü bir geçmişe sahip bu kurumun tarihî hafızası ve kurumsal kapasitesinin yok olmaya olmayla karşı karşıya kaldığını biliyor muydunuz?’ dedi.

ASKERİ YARGI UYARISI!
Askeri yargı konusuna da konuşmasında dikkat çeken Milletvekili Dursun Ataş, 2017 yılında yapılan referandum sonucunda askerî mahkemelerin kaldırıldığını, Askerî Ceza Kanunu’na göre yapılacak yargılamaların sivil mahkemeler nezdinde yürütülmesine karar verildiğini söyledi. Milletvekili Dursun Ataş, ‘Demokratikleşme ve Avrupa Birliği uyum adımları kapsamında bu mahkemelerin kaldırılması normal görülebilecek olsa da ordumuz açısından doğan zararlı sonuçları göze çarpmaktadır. Nitekim, askerî iş mahiyetinde olan bir uyuşmazlığın çözümü, ihtisaslaşma ve askerî mantaliteyi anlamayı şart koşmaktadır. Bu yüzden de bir Avrupa Birliği ülkesi olan Hollanda'da dahi askerî mahkemeler kaldırıldıktan sonra adli yargı içinde askerî işlere ilişkin ihtisaslaşmış dairelerce bu uyuşmazlıklar çözüme bağlamaktadır. Nitekim, askerî işler sivil işlerden farklı bir bakış açısı gerektirir; diğer yargılamalardan ayrı düşünülmesi zorunludur. Dolayısıyla, bu konuda ihtisaslaşmış mahkemelerin, istinaf ve temyiz yargılamalarında ise özel dairelerin oluşturulması şarttır. Askerî Ceza Kanunu’nun ise günümüz şartlarına uygun olarak baştan ele alınarak tekrar düzenlenmesi ciddi bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısaca bu kanun teklifi hacimce ağır görülse de içerdiği düzenlemelerle hafif kalmış ve beklentileri karşılamamıştır. Teklifin olumlu düzenlemeleri de olsa önemli bir kısmı da iktidarın daha önce Anayasa’ya aykırı hazırladığı, iptal olan kanunlara yönelik düzenlemeleri içermektedir. Uyum adı altında Türk ordusunu tahrip edici düzenlemeler bulunmaktadır. Teklifin 25 ve 26'ncı maddelerinde, Kamulaştırma Kanunu gibi askerî kanunla hiçbir alakası olmayan düzenlemeler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmak isteyen personelin ve öğrencilerin ödül değil, ceza tehditleriyle tutulmaya çalışıldığı; teşvikin değil, tehdidin ön plana çıktığı düzenlemelerden oluşmaktadır. Millî Savunma Bakanlığının müfettiş kadrolarına sadece mülakatla binbaşı, yarbay ve albaylardan atama yapılmasına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. En verimli çağında olan binbaşı ve yarbaylar müfettiş olmamalı, kıtalarda ve aktif görevlerde yer almalı, daha önce birlikte çalışan, çok daha tecrübeli albaylardan sınav artı mülakatla atama yapılması düzenlenmeli, böylece hem müfettişlik kadrosuna daha liyakatli seçimler yapılmalı hem de kadrosuzluk nedeniyle tecrübeli albaylarımızın ordumuzdan ayrılmasının önüne geçilmelidir.

MİLLETVEKİLİ ATAŞ OYAK KONUSUNDA İKTİDARA
SESLENDİ: ELİNİZİ BU KURUMDAN ÇEKİN

63 yıldır faaliyet gösteren Türkiye'nin en yerli ve en millî kuruluşlarından olan OYAK’a da değinen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP iktidarına seslenerek, ‘Elinizi bu kurumdan çekin’ dedi. Askeri personelin özlük hakları konusuna da iktidara çağrı yapan Milletvekili Dursun Ataş, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının maaşlarından kesilen paralarla bir emeklilik güvencesi olan, vatanı için canını veren, kanını döken, şehit olan, gazi kalan askerlerimizin ve ailelerinin birikimlerinin, geleceklerinin emanetçisi olan bu kurum, son yıllarda AKP iktidarının KİT’lerde olduğu gibi buraya da el atarak arka bahçesine çevirmeye çalışması sonucu yöneticilerinin sefa sürdüğü, üyelerin ise cefa çektiği bir kuruma dönüşmektedir. İştirak yöneticilerinin seçim ve atamalarında liyakat hiçe sayılıp siyaset esas alınmaktadır. Yine, 2022 yılında ‘Hayır işlerine yönelik faaliyetler’ adı altında 31 milyon lira harcanırken, bu miktar 2023 yılında birden 748 milyon liraya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak da eskiden en yüksek kâr payını veren bu kuruluş, son yıllarda kâr payı oranı gerçek enflasyonun dahi altında kalmıştır. Tüm bu durumlardan dolayı bugün hem muvazzaf askerlerin hem de emekli askerlerin OYAK’tan büyük şikâyeti bulunmaktadır. Buradan sesleniyorum: Elinizi bu kurumdan çekiniz. Özetle, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve toplumun büyük kesimini etkileyen bu teklifin adaletsizlikleri derinleştirecek, ordu disiplinine zarar verecek düzenlemeleri barındırdığını tekrar ifade ediyorum. Ayrıca, beklentisi olup bu teklifte yer verilmeyen diğer bir konu da askerî personelin özlük haklarıdır. Bu konuyu da ilerleyen bölümlerde konuşacağımı belirterek, tüm olumsuzluklara rağmen görüştüğümüz teklifin şanlı Türk ordusuna hayırlar getirmesini diliyorum’ şeklinde konuştu.

Editör: Haber Merkezi